IMATGES

 

FITXA DE LA PEA:

 
     

"CUB"

   

 

 

Material escultura: Ferro colat

Material peana: Acer

Seriatge: 5/7

Ptina: xid natural

Mides: 140 x 140 x 220 mm

   
 

TALLER

 

www.arcpujol.com