IMATGES

 

FITXA DE LA PEĮA:

 
     

"BLOQUEIG 12"

     

L'escala sempre s'ha d'escombrar de dalt cap abaix...

 

Material escultura: Resina

Material peana: Alumini

Seriatge: 3/20

Pātina: Coure

Mides: 80 x 120 x 100 mm

   
 

TALLER

 
www.arcpujol.com